Konzorciumi Ülés
2010. október 15., Semmelweis Egyetem, Nagyvárad tér 1.

Napirendi pontok:

 • Általános tájékoztató a projekt helyzetéről, (Soós Miklós)
 • A pulzáló áramú galvánkísérletek új iránya, a szigetes ezüstleválasztás, (Lakatosné Varsányi Magda)
 • Biokompatibilitás és antibakteriális vizsgálatok bemutatása és az eredmények analízise. A szigetes galván eljárással leválasztott ezüst rétegek biokompatibilitás vizsgálat eredményeinek összehasonlítása a korábban lézerablációval készített bevonatokon kapott eredményekkel. (Bodor Csaba)
 • Az előző előadó eredményeit figyelembe véve új, kisállat kísérlet sorozatot végez szigetes galvánbevonatú mintákon, mivel a galván eljárással készült vastagabb rétegek esetén néhány esetben toxikus hatás mutatkozott. (Perlaky Tamás)

NKTH Monitoring Bizottsági meghallgatás: Lakatosné Dr. Varsányi Magda, a projekt szakmai vezetője.
2010. május 17.

Napirendi pontok:

 • A projekt újdonságtartalma és főbb eredménye A projekt újdonságtartalma és főbb eredménye

Projektmegbeszélés, üzemlátogatás
2009. október 16., Hódmezővásárhely

Megbeszélés a nanoezüstöt tartalmazó protézisek felületi előkészítéséről.

Konzorciumi ülés
2009. szeptember 30., BAYATI, Budapest

A tervezett program:

 • Köszöntő, Dr. Soós Miklós
 • A projekt fejleményeinek, eredményeinek bemutatása, értékelése, valamint a következő időszak feladatainak egyeztetése
 • Kisállatkísérletek tervezetének megbeszélése
 • Az elkövetkező időszak feladatainak egyeztetése
 • Egyéb aktualitások
Konzorciumi ülés
2009. augusztus 4., BAYATI, Budapest

A tervezett program:

 • Köszöntő, Dr. Hajtó János
 • A projekt eredményeinek, cikkek, know-how-k kezelésének megbeszélés
 • A projekt keretében kifejlesztett Nanoszept termék nagyüzemi gyártásának egyeztetése
 • Az elkövetkező időszak feladatainak egyeztetése
 • Elszámolással kapcsolatos tudnivalók
 • Egyéb aktualitások
Konzorciumi ülés
2008. szeptember 19., BAYNANO, Miskolc

A tervezett program:

 • Köszöntő, Pungor András
 • Intézetlátogatás
 • A projekt eredményeinek megbeszélése
 • Az elkövetkező időszak feladatainak egyeztetése
 • Elszámolással kapcsolatos tudnivalók
 • Egyéb aktualitások
Projektmegbeszélés, üzemlátogatás
2008. május 26., Hódmezővásárhely

Megbeszélés a nanoezüstöt tartalmazó protézisek fejlesztéséről, gyártási lehetőségeiről. A protéziseket előállító üzem meglátogatása.

Projektmegbeszélés
2008. május 19., SOTE Ortopéd Klinika, Budapest

Megbeszélés a nanoezüstöt tartalmazó protézisek fejlesztéséről, a protézisek magyarországi gyártójának részvételével.

Projektmegbeszélés
2008. április 15., SOTE Ortopéd Klinika, Budapest

Megbeszélés a nanoezüstöt tartalmazó protézisek fejlesztéséről, a protézisek magyarországi gyártójának részvételével.

Konzorciumi ülés
2008. április 8., BAYATI, Budapest

A tervezett program:

 • Köszöntő, Hajtó János
 • A projekt eddigi eredményeinek, fejleményeinek megbeszélése
 • Az elkövetkező időszak feladatainak egyeztetése
 • Egyéb aktualitások
Projektmegbeszélés
2008. március 28., SOTE Ortopéd Klinika, Budapest

Megbeszélés a nanoezüstöt tartalmazó protézisek fejlesztéséről.

Projektindító Workshop
2008. január 8., Visegrád

A tervezett program:

Bevezető
Tulassay Tivadar, Hajtó János

Gondolatébresztő előadások:

Tóth. M.: Nosocomiális fertőzések

Lakatosné Varsányi M. : Fém nanoszerkezetek (nanorészecskék és vékonyrétegek) előállítása elektrokémiai és kémiai redukciós eljárással

Kis-Csitári, J., Kónya, Z., Dékány, I., Kiricsi, I. : Antibakteriális ezüst

Szebeni, J. : A nanotechnológia egészségügyi alkalmazásának jelenlegi helyzete a világban

További megbeszélendő, tisztázandó kérdések:

 • A Konzorciumi Tanács működése, hatásköre
 • Munkamegosztás, konkrét tervek
 • A felmerült ötletek szelektálása, első feladatok 2008-ra tervezett feladatok ütemezése